W celu udoskonalania naszego serwisu używamy plików cookie. Możesz zablokować ich zapisywanie na Twoim komputerze, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.
 
 
 
 

Zarządzenie 05/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty

Gdańsk, dnia 28 stycznia 2016 r.

RE.570.3.2016.EKP

ZARZĄDZENIE Nr 5/2016
POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 28 stycznia 2016 roku

w sprawie

harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2016/2017, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania tych czynności

Na podstawie:

  1. §14 ust. 1 pkt 3-6 i ust. 3 pkt 1-4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego(Dz.U. z 2015 r., poz. 1942),

  2. § 2 ust.4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły (Dz.U. z 2002 r., Nr 506, ze zm.)

ustalam

§ 1

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjów na terenie województwa pomorskiego na rok szkolny 2016/2017 stanowiący załącznik Nr 1.

§ 2

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na terenie województwa pomorskiego na rok szkolny 2016/2017 stanowiący załącznik Nr 2.

§ 3

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym na semestr pierwszy szkół policealnych na terenie województwa pomorskiego na rok szkolny 2016/2017 stanowiący załącznik Nr 3.

§ 4

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych na terenie województwa pomorskiego na rok szkolny 2016/2017 stanowiący załącznik Nr 4.

§ 5

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

§ 6

Zobowiązuję dyrektorów szkół do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z harmonogramami, o których mowa w § 1 – 4 niniejszego Zarządzenia.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pomorski Kurator Oświaty
Elżbieta Wasilenko    

  1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjów na terenie województwa pomorskiego na rok szkolny 2016/2017

  2. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół policealnych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych na terenie województwa pomorskiego na rok szkolny 2016/2017

  3. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na semestr pierwszy szkół policealnych na terenie województwa pomorskiego na rok szkolny 2016/2017

  4. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych dla dorosłych, do klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i klas pierwszych liceów ogólnokształcących dla dorosłych na terenie województwa pomorskiego na rok szkolny 2016/2017

wróć wróć