W celu udoskonalania naszego serwisu używamy plików cookie. Możesz zablokować ich zapisywanie na Twoim komputerze, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.
 
 
 
 

Kwalifikacje nauczycieli wg stanu prawnego na dzień 31 sierpnia 2015 r.

  1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 roku,poz.191) - art. 9 ust. 1
    isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000191

  2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U z 2015 roku, poz.1264)
    isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001264

  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz.1436) isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091841436

  1. Kwalifikacje do poszczególnych typów szkół i placówek

  2. Kwalifikacje do poszczególnych rodzajów zajęć

  3. Brak kwalifikacji a zachowanie nabytych uprawnień nauczycielskich

wróć wróć