W celu udoskonalania naszego serwisu używamy plików cookie. Możesz zablokować ich zapisywanie na Twoim komputerze, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.
 
 
 
 

Struktura Delegatury

DELEGATURA KURATORIUM OŚWIATY
W TCZEWIE
83-110 Tczew ul. Gdańska 2a
w siedzibie Filii w Tczewie Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej, I piętro
(dojazd od ul. Sobieskiego przez Centrum Kształcenia Zawodowego)
e-mail: tczew@kuratorium.gda.pl
Mapka dojazdu do Delegatury Kuratorium Oświaty w Tczewie

Obszar działania delegatury powiaty: kwidzyński, malborski, tczewski, starogardzki, sztumski


Lp.

Imię i nazwisko

stanowisko

Zakres czynności

telefon

1.
Zenon Chrześcijański
p.o. dyrektora
Nadzór i koordynowanie zadań związanych z pracą Delegatury. Nadzór pedagogiczny: ewaluacja zewnętrzna, kontrole planowe, kontrole doraźne.
t.fax
58 531 16 12
2.
Anna Ciewiertnia
starszy wizytator
Nadzór pedagogiczny: ewaluacja zewnętrzna, kontrole planowe, kontrole doraźne; rejestracja wypoczynku; program wychowawczy i profilaktyczny w szkole.
t.fax
58 530 00 25
3.
Stanisława Gurbowicz
starszy wizytator
Nadzór pedagogiczny: ewaluacja zewnętrzna, kontrole planowe, kontrole doraźne; programy unijne w oświacie
t.fax
58 530 05 85
4.
Krzysztof Jezierski
starszy wizytator
Nadzór pedagogiczny: ewaluacja zewnętrzna, kontrole planowe, kontrole doraźne; kształcenie zawodowe i szkoły niepubliczne. Z-ca  Rzecznika Komisji Dyscyplinarnej  dla Nauczycieli przy Wojewodzie Pomorskim
t.fax
58 530 05 85
5.
Krzysztof Kaczmarowski wizytator
Nadzór pedagogiczny: kontrole planowe, kontrole doraźne; koordynuje organizację i przebieg Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego na terenie powiatu kwidzyńskiego i starogardzkiego oraz koordynuje zadania w zakresie edukacji komunikacyjnej na terenie delegatury. t.fax
58 531 16 12
6.
Zofia Przędziuk
starszy wizytator
Nadzór pedagogiczny: ewaluacja zewnętrzna, kontrole planowe, kontrole doraźne; bezpieczeństwo uczniów
t.fax
58 530 00 25
7.
Stanisław Sumowski
starszy wizytator
Nadzór pedagogiczny: ewaluacja zewnętrzna, kontrole planowe, kontrole doraźne;
koordynowanie zadań w zakresie edukacji specjalnej oraz współpraca z ośrodkami szkolno-wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi i poradniami psychologiczno-pedagogicznymi na terenie działania delegatury
t.fax
58 531 16 12
8.
Izabela Speina
starszy inspektor
Prowadzenie dokumentacji w zakresie awansu zawodowego nauczycieli; rejestr skarg i wniosków oraz innowacji pedagogicznych; wspomaganie sekretariatu delegatury
t.fax
58 531 16 12
9.
Iwona Imianowska
inspektor
Prowadzenie sekretariatu delegatury
10.
Adam Wąsik
kierowca
 
Zespół Wizytatorów w Starogardzie Gdańskim
83-200 Starogard Gdański;
ul. Zblewska 18 (Wejście od strony Związku Gmin Wierzyca - parter)
11.
Beata Andrzejewska
starszy wizytator
Nadzór pedagogiczny: ewaluacja zewnętrzna, kontrole planowe, kontrole doraźne. Koordynator d.s. wypoczynku w delegaturze; edukacja i wychowanie przedszkolne t.fax
58 562 28 45
12.
Teresa Burczyk
starszy wizytator
Nadzór pedagogiczny: ewaluacja zewnętrzna, kontrole planowe, kontrole doraźne. Koordynator Wojewódzki w zakresie edukacji prozdrowotnej i ds. Szkół Promujących Zdrowie
wróć wróć