W celu udoskonalania naszego serwisu używamy plików cookie. Możesz zablokować ich zapisywanie na Twoim komputerze, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.
 
 
 
 

Struktura Delegatury

KURATORIUM OŚWIATY w GDAŃSKU
DELEGATURA w SŁUPSKU

ul. Jana Pawła II 1; 76-200 Słupsk

tel. 59 842 39 81
tel./fax 59 842 83 56

e-mail: slupsk@kuratorium.gda.pl

Obszar działania delegatury: miasto Słupsk oraz powiaty: słupski, bytowski, lęborski


Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Zakres czynności Telefon/Fax
pokój
1.
Romuald Bieniasz-Krzywiec
p.o. dyrektora
Nadzór i koordynowanie zadań związanych z pracą Delegatury.
Nadzór pedagogiczny: ewaluacja zewnętrzna, kontrole planowe, kontrole doraźne.
Rejestracja i koordynowanie nadzoru nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży na terenie nadzorowanym przez Delegaturę w Słupsku.
Koordynowanie zaopatrzenia szkół w bezpłatne podręczniki do nauczania wczesnoszkolnego.
59 842 39 81
538
2.
Katarzyna Butkiewicz
starszy wizytator
Nadzór pedagogiczny: ewaluacja zewnętrzna, kontrole planowe, kontrole doraźne, monitorowanie.
Nadzór pedagogiczny nad przedszkolami i szkołami podstawowymi działającymi na terenie miasta Słupska i gminy Tuchomie
59 846 85 12
540
3.
Marian Chachaj
starszy wizytator
Nadzór pedagogiczny: ewaluacja zewnętrzna, kontrole planowe, kontrole doraźne, monitorowanie.
Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami działającymi na terenie gmin: Kobylnica, Miastko, Trzebielino i Kołczygłowy.
59 846 85 05
541
4.
Ewa Hałas
starszy wizytator
Nadzór pedagogiczny: ewaluacja zewnętrzna, kontrole planowe, kontrole doraźne, monitorowanie.
Nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami działającymi na terenie miasta Lębork i gminy Lipnica.
 59 822 21 11
542
5.
Bronisław Kisiel
starszy wizytator
Nadzór pedagogiczny: ewaluacja zewnętrzna, kontrole planowe, kontrole doraźne, monitorowanie.
Nadzór pedagogiczny nad szkołami ponadgimnazjalnymi, policealnymi i placówkami kształcenia ustawicznego i praktycznego działającymi na terenie miasta Słupska.
59 846 85 16
536
6.
Renata Kulik
starszy wizytator
Nadzór pedagogiczny: ewaluacja zewnętrzna, kontrole planowe, kontrole doraźne, monitorowanie.
Nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami działającymi na terenie gmin: Damnica, Kępice, Główczyce, Smołdzino, Studzienice oraz SOSW w Słupsku.
59 846 85 12
540
7.
Teresa Lis
starszy wizytator
Nadzór pedagogiczny: ewaluacja zewnętrzna, kontrole planowe, kontrole doraźne, monitorowanie.
Nadzór pedagogiczny nad gimnazjami, placówkami doskonalenia nauczycieli, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, specjalistycznymi, biblioteką pedagogiczną, placówkami doskonalenia i dokształcania zawodowego, placówkami artystycznymi oraz niepublicznymi placówkami kształcenia ustawicznego i praktycznego działającymi na terenie miasta Słupska oraz szkołami i placówkami z terenu gminy Słupsk i miasta i gminy Bytów.
Rejestracja innowacji pedagogicznych zgłaszanych przez szkoły funkcjonujące na terenie nadzorowanym przez Delegaturę w Słupsku
59 846 85 18
537
8.
Bartłomiej Oczkowski
radca prawny
Obsługa prawna pracowników Delegatury.
59 846 85 18
537
9.
Beata Sobańska-Zając
starszy wizytator
Nadzór pedagogiczny: ewaluacja zewnętrzna, kontrole planowe, kontrole doraźne, monitorowanie.
Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli przy Wojewodzie Pomorskim.
Nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami działającymi na terenie gmin: Cewice, Łeba, Nowa Wieś Lęborska, Potęgowo, Wicko i Borzytuchom.
59 846 85 16
536
10.
Małgorzata Stenka- Kozłowska
starszy wizytator
Nadzór pedagogiczny: ewaluacja zewnętrzna, kontrole planowe, kontrole doraźne, monitorowanie.
Nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami działającymi na terenie gmin: Dębnica Kaszubska, Czarna Dąbrówka, Parchowo oraz miasta i gminy Ustka.
59 846 85 05
541
Inspektor
11.
Teresa Łazińska
starszy
inspektor
Obsługa sekretariatu Delegatury, w tym m.in. prowadzenie:
- dokumentacji Delegatury,
- dokumentacji w zakresie awansu zawodowego nauczycieli,
- archiwum dokumentacji zlikwidowanych placówek edukacyjnych,
59 842 39 81
fax.: 59 842 83 56 
538
12.
Ewelina Gałęzka
inspektor
  59 842 39 81
fax.: 59 842 83 56 
538
Pracownicy:
13.
Piotr Łaziński
kierowca
 
59 842 39 81
wróć wróć