W celu udoskonalania naszego serwisu używamy plików cookie. Możesz zablokować ich zapisywanie na Twoim komputerze, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.
 
 
 
 

Monitorowanie stanu przygotowania szkół podstawowych na przyjęcie od 1 września 2014 r. pierwszoklasistów, w tym sześciolatków (publ. 14.02.2014)

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych
województwa pomorskiego


     W nawiązaniu do komunikatu umieszczonego na naszej stronie internetowej w dniu 11 lutego 2014  r. pt.: "Ankieta MEN dot. przygotowania szkół na przyjęcie sześciolatków do klasy pierwszej" oraz w związku z zaleceniem Ministra Edukacji Narodowej, informuję, że w terminie od 17 lutego do 30 kwietnia br. we wszystkich publicznych szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży (z wyłączeniem szkół przy podmiotach leczniczych oraz w schroniskach dla nieletnich i w zakładach poprawczych) oraz w publicznych ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia województwa pomorskiego będzie przeprowadzone monitorowanie stanu przygotowania szkół na przyjęcie od 1 września 2014  r. pierwszoklasistów, w tym sześciolatków.
     Wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Gdańsku, działając zgodnie z kompetencjami określonymi w art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991  r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004  r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm ) oraz w § 17a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009  r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. Nr 168, poz. 1324 z późn. zm.), odwiedzą w powyższym terminie Państwa szkoły w celu zebrania informacji o stanie przygotowania do przyjęcia dzieci sześcioletnich do klas I oraz w celu weryfikacji tego stanu z oceną stanu przygotowań, którą zawarliście Państwo w ankietach kierowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do dyrektora i rady rodziców każdej publicznej szkoły podstawowej.
     Mam nadzieję, że Państwa zaangażowanie i współpraca w przeprowadzeniu przedsięwzięcia przyczynią się do sprawnego pozyskania informacji w tym zakresie, a jednocześnie pozwolą efektywnie wykorzystać czas do 1 września 2014 r. i przygotować jak najlepsze warunki edukacji dzieciom, które przybędą do Państwa szkół.

Pomorski Kurator Oświaty
Elżbieta Wasilenko    

wróć wróć