Informacja o przykładzie dobrej praktyki


1.Nazwa szkoły/placówkiI Społeczna Szkoła Podstawowa STO im. Mikołaja Reja
2.Miejscowość 76-200 Słupsk
3.Adresul. Z. Augusta 8
4.Numer telefonu/faksu598434306 
5.Adres e-mailssp@spoleczna.slupsk.pl 
6.Tytuł/nazwa zgłaszanego działaniaRośniemy razem - sześcio i siedmiolatki w szkole STO. 
7.Obszarsześciolatek w edukacji 
8.Adresaci/odbiorcy/uczestnicy Dzieci 6 i 7 letnie w klasach pierwszych. 
9.Zasięg objęty działaniem (szkolny, lokalny ....)lokalny 
10.Czas trwania działania2011 -2014 
11.Cel podjętego działaniaStworzenie możliwie najlepszych warunków do adaptacji, rozwoju i nauki dla dzieci 6 i 7 - letnich oraz wspólna integracja wszystkich uczniów rozpoczynających naukę bez względu na wiek. h 
12.Opis (skrócony) podjętego działaniaProgram realizowany jest poprzez spotkania adaptacyjne i integracyjne, wspólne zabawy, konkursy,zajęcia, wycieczki,imprezy szkolne i klasowe, a także realizację treści podczas planowanych zajęć edukacyjnych jak i udział w kołach zainteresowań. 
13.Instytucje współpracującePoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupsku, Biblioteka Miejska w Słupsku, WOPR - oddział w Słupsku, Komenda Miejska Policji w Słupsku, Straż Pożarna w Słupsku, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Telewizja Kablowa Vectra - oddział Słupsk, Studyjne Kino Rejs w Słupsku, Teatr Lalki Tęcza w Słupsku, Teatr Dramatyczny w Słupsku i inne.  
14.Efekty realizowanego działania- Poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów klas I, - Nawiązanie współpracy z rodzicami, - Nawiązanie współpracy z instytucjami lokalnymi, - Harmonijny rozwój intelektualny i społeczny uczniów, - Rozwijanie zainteresowań, - Integracja wszystkich dzieci  
15.Link do strony internetowej PDPwww.spoleczna.slupsk.pl 
16.Osoba do kontaktudominika.wojciechowicz@wp.pl 
17.Autor/autorzyMarta Stasiak - Załupka, Iwona Matiuszko, Lidia Książek, Dominika Wojciechowicz, Ewa Kref