W celu udoskonalania naszego serwisu używamy plików cookie. Możesz zablokować ich zapisywanie na Twoim komputerze, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.
 
 
 
 

Szkoły ze Słupska i okolic włączone do Programu Edukacji prawnej!

Wspólne działania Kuratorium Oświaty w Gdańsku i Sądu Okręgowego w Gdańsku w zakresie realizacji projektu edukacji prawnej uczniów wpływają na podniesienie świadomości prawnej i obywatelskiej młodzieży szkolnej, jak również doceniane są przez dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli, wychowawców oraz rodziców uczniów.

Mając na względzie efekty tej współpracy Pani Kurator Monika Kończyk wraz z Prezesem Sądu Okręgowego w Słupsku SSO Dariuszem Zieniewiczem stworzyła uczniom z terenu działania Sądu Okręgowego w Słupsku podobne możliwości korzystania z wiedzy prawnej, jaką mają uczniowie szkół z obszaru działania Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Przygotowane zostało porozumienie o współpracy. Zostało ono podpisane 24 lutego 2017 roku podczas konferencji edukacyjnej „Prawo w szkole”. Uczestnikami spotkania byli Prezesi Sądu Okręgowego w Gdańsku i Sądu Okręgowego w Słupsku, Pomorski Kurator Oświaty z pracownikami Kuratorium, Prezesi Sądów Rejonowych, sędziowie, radcowie prawni, aplikanci, dyrektorzy, nauczyciele i specjaliści szkół i placówek województwa pomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Słupska i powiatów ościennych.

Po omówieniu dotychczasowych osiągnięć związanych z realizowanym programem edukacji prawnej przez Pomorskiego Kuratora Oświaty Monikę Kończyk i Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku SSO Przemysława Banasika, prelegenci poruszyli w swoich wystąpieniach następujące zagadnienia:

• "Odpowiedzialność prawnokarna dyrektora placówki oświatowej, nauczyciela i ucznia w ujęciu ogólnym i in concreto z wykorzystaniem przykładów odnoszących się do spraw rozpoznawanych przez Sądy" (Joanna Hetnarowicz - Sikora, Sędzia Sądu Rejonowego w Słupsku, orzekająca w XIV Wydziale Karnym).
• "Przyczyny i źródła negatywnych zachowań dzieci, sposoby zapobiegania demoralizacji nieletnich, oraz sposoby pomocy udzielanej nieletnim, którzy popadli w konflikt z prawem" (Olga Kurowska, Sędzia Sądu Rejonowego w Słupsku, Przewodnicząca III Wydziału Rodzinnego Nieletnich).
• "Przyczyny i źródła negatywnych zachowań dzieci, sposoby zapobiegania demoralizacji nieletnich, oraz sposoby pomocy udzielanej nieletnim, którzy popadli w konflikt z prawem" (Olga Kurowska, Sędzia Sądu Rejonowego w Słupsku, Przewodnicząca III Wydziału Rodzinnego Nieletnich).
• "Wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem i problemy z tym związane " (Barbara Łakomiec, Sędzia Sądu Rejonowego w stanie spoczynku, wieloletnia Przewodnicząca III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich).
• "Rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej w orzeczeniu rozwodowym oraz w sytuacji gdy rodzice żyją w rozłączeniu" (Danuta Jastrzębska, Sędzia Sądu Okręgowego w Słupsku, orzekająca w I Wydziale Cywilnym Sekcja Rodzinna, Rzecznik Prasowy).
„Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli” (Beata Sobańska - Zając, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Przewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Pomorskim).

Tematyka konferencji spotkała się z dużym zainteresowaniem, rozpoczęła kolejne działania wpisane w zawarte z Sądem Okręgowym w Słupsku porozumienie.

Załączniki:
1. Tekst Porozumienia
2. Prezentacja Sędzi J. Hetnarowicz - Sikora

Opracowała Małgorzata Bielang

wróć wróć